0 (850) 840 57 08

İŞ OLANAKLARIMIZ

Seçme ve işe alma

Doğru işe doğru insan felsefesi ile objektif bir şekilde personel seçimi yapılmaktadır. Görev tanımlarında belirtilen gerekli yetenek, nitelik ve yetkinlikler baz alınarak değerlendirmeler yapılır.

Kurumumuza iletilen CV'ler, İnsan Kaynakları Bölümü’nde CV Bankası bünyesinde takip edilir. Kurumumuz için yapılan iş başvurularının gizliliği esastır. Gerekli inceleme ve sınıflandırmalar yapıldıktan sonra ilgili bölüm yöneticilerinin katıldığı seri mülakatlar yapılır.

Değerlendirmelerde işin niteliğinin hizmet olması ve ağırlıklı insan ilişkilerini içermesi nedeniyle yöntem olarak mülakat tekniği kullanılmaktadır.

Online iş başvuru formu...